လိုအပ်တဲ့အနမူနာများ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေအကျိုးစီးပွား၏အစန်းပွ။ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အစိုးရရှေ့နေရုံး၏။ အသုံးဝင်သောအချက်အလက်လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အနမူနာများ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေအကျိုးစီးပွား၏အစန်းပွ။ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အစိုးရရှေ့နေရုံး၏။'၏အမည်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အပြည့်အဝ'အတွက်လူတစ်ဦး၏'အတိုက်နှင့်အပြည့်အဝနာမကိုအမှီ၏ဦးခေါင်း'(အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ဥကၠဌ၊စသည်တို့ကို။) သရုပ်ဆောင်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအညာဉ်'၏အမည်အဖွဲ့အစည်းကိုလုံးဝသည်အခွင့်အာဏာဖြင့်'၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ'(ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ကူးလက်မှတ်လက်မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည့်အချက်အလက်)အတွက်ကိုယ်စားပြု'၏အမည်အဖွဲ့အစည်းကိုလုံးဝ'အားလုံးအတွက်အလောင်းတွေ၏အစိုးရရှေ့နေရဲ့ရုံးနှင့်အတူလက်ျာ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပေးရှင်းလင်းချက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အတင်သွင်းလာ၏။ လက်ခံရရှိစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တော့အမတ်(တံဆိပ်ခေါင်းများ၏အဖွဲ့အစည်း)'ပို့စ်များ၏ဦးခေါင်း၏အရိုးနှင့်အ 'လက်မှတ်များ၏အခေါင်း။