အရေးနှင်ဒဏ်အမိန့်၊ေက်ာ္တိုင္း၊ဆန္ဒအလျောက်ထွက်ပေါက်ပြည်နှင်ဒဏ်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်-လူဝင္မႈဗျူရို၏ဂ်ပန္ႏစိုးမိုးရေး၏အရေးနှင်ဒဏ်အမိန့်နှင်ဒဏ်နှင့်ဆန္ဒအလျောက်ထွက်ပေါက်ပြည်နှင်ဒဏ်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်လျှင်လူဝင္မႈထိန္းဏာကိစ္စများကိုပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်၊အကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးအရာရှိရမယ်ချက်ချင်းဖစ္ေစႏိုင္သည္နိုင်ငံခြားသားတွေကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အားဖြင့်အပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်သို့မဟုတ်မိတ္တူပြည်မှပြောနိုင်ငံခြားသား။ အကယ္လူဝင္မႈထိန္းဏာ မနိုင်ကိုချက်ချင်းဖစ္ေစႏိုင္သည္အမျိုးသားပြီးနောက်ထုတ်ပေးရန်အနှင်ဒဏ်အမိန့်မှနိုင်ငံခြားသား၊နိုင်ငံခြားသားကိုဖြစ်လိမ့်မည်သိမ္းမှာလူ၊ဒသလူဝင္မႈကောင်းမွန်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများ၊သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တည်နေရာအားဖြင့်သတ်မှတ်ဝန်ကြီး၏တရားမျှတမှုသို့မဟုတ်အကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးရေးသူတစ်ဦးဖြစ်ရန်အခွင့်အာဏာအားဖြင့်ဒါလုပ်ဝန်တရားမွ်အထိအာဏာနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖစ္ေစႏိုင္သည္နိုင်ငံခြားသားထားပါတယ္။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ပင်လျှင်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားအမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးအဖြစ်လွှဲအပ်ဖို့နိုင်ငံတော်အ))၊လူဝင္မႈထိန္းဏာမေမ အမျိုးသားအဆိုသည်နိုင်ငံလက်ခံနိုင်ငံခြားသား။ အလင္း၏တရားမျှတမှုကြောင့်တှေ့တဲ့သိသိသာသာအန္တရာယ်ရှိဖို့ဂျပန်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အများပြည်သူလုံခြုံရေးအကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးဏာပိုင်မည်မဟုတ် တစ်နိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်အတွက်ဒုက္ခသည်ဆိုင်၊အပိုဒ် ၃၃၊အပိုဒ်(ဒါကြောင့်-ဟုခေါ်၏နိယာမ-)။ အခြား စကားလံုးမ်ား၊အာဏာမည်မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးမှနိုင်ငံတော်ရှိကြောင်းနယ်မြေအမျိုးသားရဲ့အသက်တာသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်သူ့အဖို့သူမရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထား။